top of page

Koroner Arter Cerrahisi

 

      Günümüzde Koroner Arter Hastalığı çok sık görülen bir kalp hastalığıdır. Hayati riskleri nedeniyle oldukça önemlidir.

Erken tanı konmaz ve önlem alınmazsa, kalp krizi riski çok artmaktadır.

 

        Kalbimiz vücudun pompasıdır. Kanın dolaşımını sağlamaktadır. Hayat boyu aksatmadan bu görevini yapabilmesi için enerjiye yani oksijenli kana ihtiyacı vardır. Koroner arterler bu kanı kalbe ulaştıran kalbimizin besleyici damarlarıdır. Kalbin tüm yüzeyini çevreleyen bu damarlar ile sağlıklı bir kalp kasılması sağlanabilir.

 

      Koroner damarların normal olması demek iç yüzeylerinin kan dolaşımı açısından pürüzsüz olmasıdır. Böylece kan akımı da hiçbir engelle karşılaşmadan devam eder.

 

        Kolesterol  yüksekliği, sigara, hipertansiyon koroner damarlarının iç yüzeyinde zarar verip plak oluşturup daralmasına neden olur. Adeta kireçlenmiş su borularında olduğu gibi akışkanlık bozulmakta ve kalp pompa işlevini rahat yapamaz hale gelmektedir.

 

       Beslenemeyen, oksijensiz kalan kalp kası göğüs ağrısı yapar. Göğüs ağrısı bir alarmdır. Bu alarma kayıtsız kalmamak gerekir. Daralmış damarın sonucu oluşan uyarılara dikkat edilmezse, damarların tam tıkanıklığı sonucu kalp krizi (miyokart enfarktüsü) gelişebilir. Bu olay kalbin beslenemeyen bölgesinde felç geliştirir. Kasılma bozulur. Çürüyüp kas yapısı kalıcı olarak işlevi olmayan bir dokuya dönüşür. Dolayısıyla pompa yetersizleşir. Gelişecek olan kalp yetmezliği tüm vücudun kan dolaşımını olumsuz olarak etkileyecektir.

 

     Miyokart enfarktüsü gelişen evrede çok ciddi hayati tehlike gelişir. Bu riskin yüzdesi günümüzde koroner baypas operasyon riskinin de üzerindedir.

 

       Koroner damarlarında darlık olan hastalara yönelik tedavi seçenekleri günümüzde, ilaçla tedavi, girişimsel kardiyolojik işlemler ve kalp ameliyatıdır.

 

        İlaçla tedavi, hastanın taşıdığı risklere göre değişir. Koruyucu tedavi amacıyla belli bir yaş üzeri herkesin mutlaka bir kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi uygundur. Böylelikle hem enfarktüs risklerini atlatmakta hem de cerrahi için zaman kazanarak fayda görürler.

 

       Anjiyoplasti ( damarın balonla açılması) ve koroner stent teknolojisinde gelişmeler, baypas cerrahisine gerek kalmadan önemli oranda koroner problemlerin çözülmesini sağlamaktadır.

 

        Baypas cerrahisi koroner damar problemlerinin çözümünde en önemli seçenek olmaya devam etmektedir. Hastanın faklı bölgelerinden çıkartılan damarlar ile hasarlı  damar bölgeleri kanlandırılmaktadır. Bu amaçla çoğunlukla, göğüs duvarı atardamarı, önkol atardamarı, bacakların toplardamarları kullanılır.

    Kalp- Akciğer makinesi kullanılan açık kalp ameliyatı  veya bu cihazı kullanmayıp kalbi durdurmadan yapılan çalışan kalpte baypas ameliyatları ile  hastalarımıza yardımcı olmaya çalışmaktayız.

AEnB2UrWTqCjzPWqVamqmOTh8R9-ilmUrRc4-amM
bottom of page