top of page

DOĞUMSAL KALP  HASTALIKLARI:

            

        Kelime olarak “congenital” doğumda bulunan demektir. Bu kalp sorunlarının çoğu, anne karnında, bebeğin gelişimi ve organların oluşumu aşamalarında belirginleşmektedir. Tüm doğumsal kalp kusurları tanı konduğunda  bir  hastalık belirtisi olmayabilir. Bazı kusurlar ömür boyu hiçbir sorun oluşturmazken, bazılarında ise tanı  konulduğunda çok geç kalınmış olabilir.

         Eskiden sadece çocuğun  morarması  ile  doktora götürülüp  tanısı  koyulan  bu hastalıklar  artık  tanı yöntemlerinin  gelişmesi  ve ulaşılmasının kolaylaşması nedeniyle anne karnında ya  da yenidoğan döneminde rahatlıkla  tanınabilmektedir. Günümüzde  tedavi  yöntemleri  ve  tecrübelerinde  de başarı  şansı oldukça yükselmiştir. 

           Belirtiler  doğar doğmaz ya da ilk  ay sonundan  itibaren  başlayabilir.  Bazen  de çocukluk döneminde belirtiler ortaya çıkar.   

           Doğumsal kalp hastalıklarının çoğunda ortaya konulabilmiş açıkbir neden yoktur. Başka sorunu olmayan sadece kalple ilgili bozuklukları olan hastalarda problem, genellikle anne karnında  bebeğin gelişiminde, kalbin oluştuğu erken dönemde oluşur. Bazı genetik hastalıkları olan çocuklarda (Down Sendromu gibi) daha sık görülebilir. Hamilelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, şeker hastalığı, alkol kullanımı, uyuşturucu bağımlılığı gibi nedenlerle çocuk kalbinde problemler gelişebilmektedir.

        Erken tanı her zaman önemlidir. Çoğunlukla bebeklik döneminde teşhis konulur.  Günümüzde FETAL EKO ile daha anne karnında tanı konup, doğumun Çocuk Kalp Damar Cerrahisi yapılan bir hastanede yapılması sağlanabilmektedir. 

        EKG, EKO, Kateter Anjio, BT Anjio, MR başlıca tanı yöntemleridir. Çocuk Kardiyolojisi uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonrası verilen ortak kararla tedaviler planlanmaktadır.

bottom of page