top of page

Kitaplar ve Kitap bölümleri :

 

 

1. Büket S, Posacıoğlu H, Yüksel M. Ayık F.: Marfan Sendromu In: Büket S, Yağdı T, eds. Aort Cerrahisi. İstanbul, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş., 441-453, 2003.

 

2. İslamoğlu F, Engin Ç, Ayik F, Oğuz E. “Varis” Ege Tıp Halk Kitabı. İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, Mayıs 2012

 

3. Atay Y, Alayunt EA, Ayık MF, Oğuz E.: “Torakal ve Torakoabdominal Aort Anevrizmaları” bölümü. Paç M, Akçevin A, Aykut Aka S, Büket S, Sarıoğlu T editörlüğünde Kalp ve Damar Cerrahisi. 2. Baskı Ankara, MN Medikal & Nobel Ltd. Şti., 1347-1362, 2013

 

4. Yağdı T, Engin Ç, Ayık F.: “Aort Diseksiyonları” bölümü. Paç M, Akçevin A, Aykut Aka S, Büket S, Sarıoğlu T editörlüğünde Kalp ve Damar Cerrahisi. 2. Baskı Ankara, MN Medikal & Nobel Ltd. Şti., 1363-1392, 2013

 

5. Atay Y, Okur FF, Ayık MF.: “Kalp Cerrahisinde Miyokard Koruması” bölümü. Paç M, Akçevin A, Aykut Aka S, Büket S, Sarıoğlu T editörlüğünde Kalp ve Damar Cerrahisi. 2. Baskı Ankara, MN Medikal & Nobel Ltd. Şti., 181-204, 2013

 

6. Alayunt EA, Atay Y, Ayık F.: “Atrioventriküler Septal Defektler” bölümü. Paç M, Akçevin A, Aykut Aka S, Büket S, Sarıoğlu T editörlüğünde Kalp ve Damar Cerrahisi. 2. Baskı Ankara, MN Medikal & Nobel Ltd. Şti., 1895-1908, 2013

 

7. Ertugay S, Ayık MF, Atay y: “Konjenital Kalp Hastalıkları” bölümü. Seden Kocabaş editörlüğnde Konjenital Kalp Cerrahisi ve Anestezi. İzmir,  EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ 1-38, 2014

 

8. Ayık MF, Ertugay S, Atay y: “Konjenital Kalp Hastalıklarında Cerrahi Yaklaşım” bölümü. Seden Kocabaş editörlüğnde Konjenital Kalp Cerrahisi ve Anestezi. İzmir,  EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ 38-83, 2014

9. Atay Y, Ayik MF, Aktüz M, Işık O. Morarmayan (Asiyanotik) Çocuk Kalp Hastalıkları Cerrahisi. In: Atay Y, Ayık MF eds. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova/İzmir Şubat 2015

10. Atay Y, Ayik MF, Aktüz M, Işık O. Mor (Siyanotik) Çocuk Kalp Hastalıkları Cerrahisi Kitap Bölümleri. In: Atay Y, Ayık MF eds. Ege Üniversitesi Basımevi Bornova/İzmir Mart2015

11. Atay Y, Ayik MF. Aort Koarktasyonu. In: Üstünsoy H, Gökaslan G eds. Pediyatrik Kalp Cerrahisi. Ankara, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. 2015:256-282

12. Ayik MF, Işık O. Çift Çıkımlı Ventriküller. In: Üstünsoy H, Gökaslan G eds. Pediyatrik Kalp Cerrahisi. Ankara, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti. 2015:457-491

bottom of page